Küldetésünk

Az ERON Systems Zrt. azért jött létre, hogy a magyar körforgásos gazdálkodás, klímavédelem és energetika meghatározó szereplője legyen a közeli, illetve távoli jövőben.

A vállalat azon dolgozik, hogy egy magyar karbongazdasági modellt fejlesszen ki, amely egy Európai Unió által is elfogadott másodlagos CO2 kereskedelmi platformnak felel meg. Kitűzött célunk, hogy ennek a rendszernek a központi szereplői legyünk és meghatározó résztvevőként tudjuk üzemeltetni és fejleszteni az általunk létrehozott gazdasági modellt.

Az ERON Systems Zrt. által kidolgozott modell és karbongazdasági szisztéma lényege, hogy a piacon jelen lévő tekintélyes gazdasági társaságoknak, akik jelentős mértékben szennyezik a környezetet és jelenleg az Európai Unió erre vonatkozó hatályos jogszabályának megfelelően fizetik a szennyezés utáni díjategy szabályrendszert és közvetítő platformot hozzon létre.

A vállalat küldetésének legalább ilyen fontos eleme, hogy elősegítse az olyan beruházásokat és technológiai fejlesztéseket, melyek a környezetre pozitív hatást gyakorolnak.  A kereskedési platform másik oldalán tehát a pozitív externális hatást kifejtő beruházások, valamint a megújuló energiaszektor technológiai térnyeréséből fakadó energia megtakarítás hatásait árazná a modell eladható kvóta formájában. 

Az általunk kidolgozott modell és a korábban említett externáliák közös rendszerben való egyesítése és az ezáltal kialakult másodlagos piac, új bevételi forrást teremthet a magyar nemzetgazdaság számára.

A gazdasági modell működése ösztönözné a szereplőket arra, hogy a körforgásos gazdálkodásban, a klímavédelemben és az energetikában új, innovatív technológiákat fejlesszenek. Ezeket a technológiákat folyamatosan kutassák és alkalmazzák.

Továbbá motiválná a szereplőket arra is, hogy az erdőtelepítésre alkalmas területeken növeljék az ország élő faállományát. Ez teljes mértékben beleilleszkedik az Európai Unió és Magyarország agrárpolitikájának egyik fő irányába, mely konkrét célként határozza meg az erdősített területek növelését. Ezzel is lehetne tisztítani a környezetet és elő lehetne segíteni a következő évtizedek klímapolitikai céljainak elérését.

Célul tűztük ki, hogy létrehozzuk Magyarországon az Európai Unió zöld gazdasági kutató - és fejlesztő központját. A vállalatunk által megvalósított karbongazdasági rendszer alkalmas arra, hogy motiválja a kutatókat és anyagilag táplálja ezeket az innovatív kutatásokat és a fejlesztéseket.

Ez a folyamat a régióban hatalmas technológia ugrást eredményezne, mely nagyban hozzájárulna a körforgásos gazdálkodás, klímavédelem és energetika fejlődéséhez, ezzel közelebb kerülve egy fenntarthatóbb világ kialakításához. 

Emission / Reduction / Offset / Nature / 

Emission / Reduction / Offset / Nature / 

Emission / Reduction / Offset / Nature /